Amerika Bayrağı Açıklaması

 

Amerika Birleşik Devletleri Bayrağı 14 Haziran 1777 yılında kırmızı, mavi, beyaz renklerden oluşmuş ve 13 şeritten oluşmuş ve altı şeridi beyaz, yedi şeridi kırmızıdır. Şeritlerin anlamları ise Ülkenin kuruluşunda Birleşik Krallığa başkaldıran on üç Koloniyi temsil eder. On üç koloni bugün Amerika Birleşik Devletinin kurucu devletleridir. Sol üst köşede mavi zemin üzerinde elli tane beyaz yıldız vardır ve ülkenin içinde bulanan eyaletleri simgeler. Amerika Birleşik Devletleri Bayrağı Açıklaması ise Beyaz saflığı temsil eder, Mavi azmi temsil eder, Kırmızı ise kahramanlık ve cesarete temsil etmektedir. Mavi zemin üzerine yerleştirilen yıldızlar dokuz yatak sıra şeklide düzenlenmiştir.

On üç çizgi içinde yer alan kurucu devletleri ise Delawere, Connecticut, Maryland, Gerogia, Massashusetts, New Jersey, New York, New Hampshire, North Carolina, Rhode Island, Pennsylvania, Maryland, Viginia kurucu devleti olmuştur. . Bu on üç devlet bayrakta resmi olarak yerlerini almışlar ve Amerikan bayrağı tam olarak 4 Temmuz 1960 yılında resmi olarak kabul edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Bayrağı Anlamı 1977 yılında ortalaya çıkmaya başlamış v e tasarım bu devletleri sembolize etmek adına çizimleri başlamıştır. Aslında o dönemlerde her yeni devlet ekleneceği zaman yeni bir çizgi koymak düşüncesi hakım iken 1819 yılında bayrak bu günkü hali ile kabl edilmiştir.

Bayrak kabul edildiği yıla kadar birçok tasarımları ortaya çıkmış ama bu kadar özel bir tasarım daha olmadığı için diğer tasarımlar pek kabul görmemiştir. Bayrağa en son 1960 yılında Hawaii’yi temsil eden yıldızda mavi zemin üzerine yerleştirildiğinde bayrağın 25. tasarımı oluşmuş oldu ve bir daha bayrak asla şekil değiştirmeden bugünkü haline kadar gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Bayrağı Resmi artık net bir şeklide ortaya çıkmış ve Amerikan halkı arasında Şeritler ve yıldızlar bayrağı olarak unvan almış. Her ülkenin bayrağı gibi bu ülkenin de bayrağı çok önemli bir yer tutmakta ama bazen hoş olmayan gösterilerde hedef haline gelmekte ve ç irkin bir şekilde zarar görmektedir. Amerikan Bayrağı son 50 yıldır hiç değişmemiş hep aynı kalmıştır.

Azerbaycan Bayrağı

Andora Bayrağı