Arjantin Bayrağı Açıklaması

1812 tarihinde resmi olarak bağımsızlını kazanan Arjantin şu anda kullanılan bayrağı üç yatay şeritten meydana gelmiş ve alt ve üstteki şeritler gök mavi ortada bulunan şerit ise beyaz renktedir. Beyaz şerittin tam ortasında yer alan altın renkli güneş ise mayıs güneşi diye adlandırılan ulusal simgelerden biridir. Arjantin Bayrağı Anlamı ise mavi gökyüzündeki beyaz bulutları temsil etmekte güneş ise o Arjantin’in hiç bitmeyen enerjisi olarak simge haline gelmektedir. 1982 yılında bağısızlığı kazanan Arjantin’de şimdi bayrakta bululan bu renkleri il bağımsızlık hareketi lideri Manuel Belgrona tarafından kullanıldığı söylenilmekte ve renk arayışına giren liderin o anda gökyüzü renklerin uyumuna hayran kalması ile bayrağın renkleri ortaya çıkmıştır.

Yine bir inanışa göre ülkede tüm askeri birliklerin aynı renk kullanımı ünlü liderin renk arayışı içine sokması bu renkleri kullanmasına neden olmuştur. Bayrak da bulunan mavi renk gökyüzünü, beyaz renkler bulutları ve güneş ise ülkenin refahını, bağımsızlığı temsil eder. Arjantin Bayrağı Resmi bir şekilde o günlü hava olaylarına bağlı olarak havanın güzel olmasından kaynaklı olduğu da düşünülebilir. Her ulus kendi renkleri ve simgeleri ile anılıyor ve kendi ülkelerini bu şeklide temsil edebiliyorlar. Ülkeler kanunları arasında ilk sıraya koydukları bayrak koruma maddeleri ile bayraklarını kanunlaştırıyor ve bayraklarına bir zarar gelmesini önlemiş oluyorlar. Bayrak boyutları diğer bayraklardan biraz daha fazla uzundur.

Arjantin Bayrağı Açıklaması ile her zaman kendini temsil eden mavinin İspanyol yönetime karşı yapılan ihtilal sırasında gökyüzünde oluşan mavi renk ve kazanılmış hakları temsile temsil acısından da Arjantin hakli için önemli bir renk olmuştur.  Ve bayrağa daha sonraları eklenen güneş şekilde hafif somurtkan güneş resmi yerleştirilerek daha farklı bir anlam kazanılmaya çalışılmıştır. Ülkeleri ülke yapan bayraklar olduğuna göre üstlerindeki simgeleri ve renkleri de her zaman çok özel renklerden seçilmeyi ve kanun altına alınan bayraklara her zaman gereken saygı gösterilmeli ve bazı yapılmamı gereken saygısız davranışlardan her zaman kaçınılmalı. Yıpranan bayraklar her zaman görevli kişiler tarafından toplanıp yerine yenilerin getirilmektedir.

Antigua ve Barbuda Bayrağı

Abhazya Bayrağı