Benin Bayrağı Açıklaması

 

Batı Afrika’nın en küçük devletlerinden biri olan Benin, Gine körfezinde bir ülkedir. Benin bayrağına bakıldığı zaman renklerinin sarı, yeşil ve kırmızı olduğu dikkat çeker. Benin tarihini 16. Yüz yıla uzandığı biliniyor ve o tarihlerde Batı Afrika’ya gelen ve yayılmacılık politikası güderek orada bulunan Dahomey Krallığı üzerinde egemenlik kuran Avrupa devletleri burada kölelik düzeni kurmuş ve pek çok yerliyi Amerika’ya götürmüşlerdir. 1904 yılında Fransa bu ülkeyi istila ederek kendine bağlamıştır. Bu tarihten 1958 yılına kadar Fransız boyunduruğunda kalan Benin 1958 de kendi iç işlerini yönetme hakkı elde etmiştir.1 Ağustos 1960 tarihinde ise tam olarak bağımsızlığını kazanarak Dahomey Cumhuriyeti adı altında varlığını sürdürmüş ve nihayetinde 1975 yılında Benin Halk Cumhuriyeti olarak adını değiştirmiştir. Benin Bayrağı Anlamı doğal olarak yaşanan bunca serüvenden etkilenmiş ve değişik sembolleri barındıracak şekilde tasarlanmıştır.

Bilindiği gibi Pan-Afrika renkleri sarı, yeşil ve kırmızıdır. Bayrağın sol tarafında yani göndere çekilen kısmında dik dörtgen biçiminde yeşil rengi görüyoruz. Bayrağın kalan tarafında ise üstte sarı, altta ise kırmızı eşit bölümler var. Bayrağın renklerinin simgeler ise farklıdır, en başta var olan yeşil renk umudu ve ülke topraklarının ne kadar verimli ve güzel olduğunu temsil eder. Sarı renk üsttedir ve ülkenin kuzeyinde bulunan sanavayı işaret eder, aynı zamanda sarı ülkenin refahına da işaret etmektedir. Kırmızı rengin anlamı da ülkeyi bağımsızlığına karşı verilen savaşlarda dökülen kanların yanı sıra mücadeleyi ve cesareti simgeler. Benin Bayrağı Resmi dikkatle bakıldığı zaman ülke tarihini gözler önüne serecek sembolik değerlere sahiptir.

Benini 1960 yılında Dahomey Cumhuriyeti olarak kendi başına yönetilmeye başlandığı zaman da aynı bu günkü bayrağını kullanmıştır. 1975 yılındaki darbe sonucunda hem ülkenin adı değiştirilerek Benin Cumhuriyeti olarak değiştirilmiş ve hem de bayrak üzerinde ufak tefek değişiklikler yapılmıştır. Benin Bayrağı Açıklaması ülke yönetiminde egemen olan güçler kendi doğrultularına göre bazen ülkenin bayrağının sol üst köşesine kırmızı veya yeşil yıldız koyarken Benin bayrağının son hali kırmızı, yeşil ve sarıdan oluşmuştur, yıldızı da yoktur.

Brunei Bayrağı

Beyaz Rusya Bayrağı