Cubiti Bayrağı Açıklaması

 

Ülke Fransızlar ile yaptıkları mücadeleyi kazandığı 27 Haziran 1977 yılında resmi olarak kullanmaya başladıkları ülke bayrağını resmen kabil edilerek kullanılmaya başlanmış ve bugüne kadar bayrak üstünde farklı bir uygulama yapılmadan günümüze kadar gelmiştir. Bayrak yatay olarak iki eşit parça şeritten oluşmakta ve bayrağın yarıdan fazlasına hâkim olan ikizkenar üçgen yerleştirilmiştir, üçgen zemin beyaz olup tam orta kısmına gelen yerile ise kırmızı bir ucu yukarı bakan yıldız yerleştirilmiştir.  Yıldız beşgen köşeli olarak bayrağa yerleştirilmiş ve Cubiti Bayrağı Anlamı ise bayrağa yatay olarak yerleştirilen mavi renk ülkede yaşayan Issı halkını ve gökyüzünü temsil etmekte, yeşim renk ise yine ülkede yaşam süren Afar halkını temsil etmek üzere bayrağın rengine verilmiştir.

Cubiti Bayrağı Resmi daha farklı olarak üçgen içine yerleştirilen beyaz renk ise barışı ve dostluğu göstergesi olarak bayrakta yerini almıştır, kırmızı yıldız ise ülkenin beş bölgesini temsil etmektir. Ülke bir dönemler Fransız egemenliği altında kalmış ve yapılan savaş ile özgürlüğünü kazanan ülke resmi olarak kendi bayrağın göndere çekmiş ve şimdiki hali ile kullanılmaya başlanmıştır. Bayrak tüzüğü ile konuma altına alınan bayrak kanunlarla korunmuş ve boyutları belirlenmiştir. Bayrak yeniden yapılandırılacağı zaman bu boyutlarda yeniden yapılmak zorunda ve yırtılan bayrağın yerine hemen yenisi getirilerek gökyüzünde yerini almaktadır. Tüm ülke bayrakları her zaman manevi değerini korumak zorundadır.

Ülkenin yarısını Afarlar oluşturduğu için bayrakta onları ifade eden kısımda gösterilmiş ve beyaz zeminle de ne kadar özgürlüklerin savunan bir halk oldukların belirtmişlerdir. Cubiti Bayrağı Açıklaması diğer bayrakların anlamı gibi kendi ülkelerini ifade edebilmek ve bugüne kadar süre gelen kültürlerini gösterebilmek için bayrağın üstüne işledikleri simgeler ile kendilerini göstermektedir. Her bayrak kendi ulusu ve ülkesi için manevi bir değer ve anlam taşımakta gerekli saygıyı her zaman hak etmektedir. Bayraklar yırtılamaz kötü amaçlar uğruna kullanılamazlar, yere atılıp üstünde hareketler yapılamaz. Eskiyne ve hırpalanan bayrak görevli kişiler tarafından yerinden alınır ve hemen yerine yenisi getirilerek hak ettiği değeri almak üzere göndere çekilmektedir.

Cook Adaları Bayrağı

Çad Bayrağı