Haiti Bayrağı Açıklaması

 

Haiti Bayrağı, son kullanılan durumu ile ülkenin gönderine 25 Şubat 1986 yılında çekilmiştir. Haiti ülkesine ait olan yaklaşık iki adet bayrak vardır. Bunların anlamları ise biri resmi diğeri milli olmak üzere sunulmuştur. Her iki bayrakta birbirine çok benzemektedir. Bayrakların anlamlarına ve görünüşlerine bakıldığı zaman her iki bayrağında ikiye bölen kırmızı ve mavi renkte şeritlerinin olduğu görülecektir. Haiti Bayrağı Anlamı ise milli bayrak ve resmi bayrak olarak ikiye ayrılır. Resmi bayrakta bulunan iki renk ortasında ülkeye ait olan bir armanın bulunması dikkat çekici olmuştur. Bayrak için savaşılan birçok mücadele olmuştur. Bunun en önemlisini ise Fransa ülkesine karşı vermişlerdir. Fransa gibi büyük bir ülkeye karşı verdikleri bağımsızlık savaşında ise ülkenin yaptığı en önemli durum ülkenin bayrağının Fransızların bayrağını andırmasıdır.

Haiti Bayrağı Resmi, Fransa karşısında bağımsızlık mücadelesi yaşanırken aynı zamanda bu ülkenin dikey üç renkli bayrağından da oldukça etkin bir şekilde etkilenilmesinden kaynaklı olmuştur. Bayrakta en önemli anlam ise ülkenin beyaz renkte olan bayrağa dahil edilmeden kırmızı ve mavi renklerin alınarak oluşturulması olmuştur. Yatay olarak ise bu bayrakta renkler bulundurulmuştur. Ülkenin simgesi ise palmiye ağacının arkasında ve birçok yerinde bulunan üçer adet olmak üzere altı adet olarak resimde kendini gösteren palmiye ağaçları olmuştur. Bu ağaçlar ise top arabası bulunan bir ağaç resmi çizmektedir.

Haiti ülkesi, yeşil bir çimenlik üzerinde bulunan ve yeşillerin de armada mutlaka ön planda çıkarılması gereken bir sembol belirlemiştir. Yeşillikler üzerinde ise top mermisi, kırık zincirler ve davul ile tüfek ve çapa gibi cisimleri amblem üzerinde görmek mümkün olacaktır. Ülkenin bayrağının en önemli durumu ise kırmız ve mavi renkte olması, özgürlüğün sembolü olarak başlık anlamında frigya başlığını görmek ise mümkündür. Haiti Bayrağı Açıklaması, Haiti’ nin ulusal olarak kullandığı sloganı da içermesi gerekir. Birlikten güç doğar olan bu sembolü ise içinde bulundurmaktadır. Ülkenin aynı zamanda bağımsızlık mücadelesi 1986 son bularak, kendi bayraklarını göndere dikmişlerdir. Değişiklik ise arma ve dökümlü bayrakta bundan sonra yaşanmıştır.

Honduras Bayrağı

Hindistan Bayrağı