Irak Bayrağı Açıklaması

 

Irak ülkesi kendi bağımsızlığının ardından diğer tüm arap ülkeleri gibi onları temsil eden bayraklardan oluşmaktadır. Barağın temsili ise üç şeritten oluşan bir bayrak olmasıdır. Bu renkler ise kırmızı siyah ve beyaz olarak bayrakta bulunmaktadır. Bayrakta bulunan bir diğer anlam içeriği ise ilk akla gelen Arap temsili olmuştur. Bayrağın sıralaması ise üstte kırmızı ortada beyaz ve en altta da siyah renk bulunmaktadır. Bu bayrak sade bir bayrak değildir. Beyaz olan şeridin üzerinde bir tane amblem bulunmaktadır. Bu amblem ise Arapça harflerden oluşmuştur. Beyaz şeritte bulunan ve üzerinde yazılan ise Allah En Büyüktür ibaresi arap harfleri ile işlenmiş bulunmaktadır. Irak bayrağının anlamı ise dini bir nokta barındırmaktadır. Irak Bayrağı Anlamı kendi içinde yenilik ve türeyiş barındırmaktadır.

Irak Bayrağı Resmi, bayrakta bulunan üç yeşil yıldızla ilgili olacaktır. Bu yıldızların bulunması ve ayrıca yıldızların yeşil renkte olması da farklı bir anlam bulundurmaktadır. Bunlar ise arap halkının ve İslam inancına ait olan yüz yılların renkleri olmuştur. Bu şeritler ise genellikle renkleri bakımından da arap ülkeleri ile İslam gibi önemli bir dine mensup olan ülkelerin kendi bayraklarını iletmektedir. Bayraklar aynı zamanda arap birliğinin temsilini de yapmaktadır. Irak başarısız girişimleri olan birleştirme temsilini yeşil renk oluştururken, diğer renkler ise tamamlayıcı olarak karşımıza çıkacaktır. Üzerinde bulunan yazı da ülkenin dini hakkında yeterli bilgiyi vermektedir.

Arap ülkelerinin ortak yanı olan yeşil, beyaz ve kırmızı renklerin oluşumu hemen bütün İslam ülkelerinde aynı olmaktadır. Irak Bayrağı Açıklaması ise ilk olarak 31 Temmuz 1963 yılı itibariyle bağımsızlarını oluşturması üzerine ortaya çıkacaktır. 13 Ocak 1991 yılında ise yeni bir güncelleme getirilmiştir. Yine bunun üzerine 13 Ocak 1991 yılı itibariyle yaşanan bir körfez savaşı üzerine bu bayrak ile ilgili farklı tasarılar ortaya konmuştur. Ancak yine İngiltere’den bağımsızlığını 1932 yılında alan bir ülke olan Irak, genel bir kurtuluş bayrağı olarak günümüzdeki bayrağını kullanmaya devam etmiştir. İlham kaynağı olarak ise bu bayrak farklı ülkelere de örnek tekil etmiştir.

İzlanda Bayrağı

İran Bayrağı