İrlanda Bayrağı Açıklaması

 

İrlanda bayrağı, üç renk ve üç şeritten olmak üzere karşımıza çıkar. Bu bayrağın anlamı ise üç ayrı renginin içinde gizlidir. Şeritlerin şekleri ise bayrak içinde dikey olarak konumlanan bir detaydır. Bu bayrağın farklı büyüklükleri de vardır. Ancak son şekli bu günümüz bayrağı olmuştur. İrlanda Bayrağı Anlamı bulunan üç renk ise sırasıyla en solda bulunan yeşil, ortada bulunan renk beyaz ve en sağda bulunan renk ise turuncudur. İrlanda bu renklerin hiçbir anlamı olmayan bir bayraktır. Bu yönüyle oldukça farklıdır. Bu renklerin çok fazla efsaneye konu olduğu da söylenmektedir. Bunlardan birisi yeşil renkte olan bayraktadır. Bu Katolikleri temsil eden bir içerik taşır.

İrlanda Bayrağı Resmi, renklerinden olan beyazın anlamı her ülkede olduğu gibi barışı temsil etmesidir. Barışı temsile den rengin yanı sıra turuncu rengin anlamı ise Ulser Protestanlarını ve bunların yine William III eşitliğinde olan, 16000 yıllarından sonra yine İrlanda’nın Katolikleri Boyne Savaşında yenerek onlara karşı üstünlüklerini temsil eder. Bu bayrağın geçmişi ve tarihi dokusu da yine diğer bayraklar gibi bağımsızlık noktasında belirlemiştir. İrlanda bayrağı bu günkü halini 29 Aralık 1937 yılında alarak kendini kapsamıştır. Bu bayrak Fransa’nın ilk bayrağına dayanan üç rengin temelini oluşturduğunu gösterir. Bunun nedeni ise 1848 de yaşanan Fransız devrimi sonrasında yaşanmasıdır. Bu yönüyle ise İrlanda milliyetçileri tarafından örnek alınmıştır.

İrlanda Bayrağı Açıklaması, 1922 yılı itibariyle İrlanda İngiltere gibi büyük bir ülke ile anlaşmıştır. Bunun etkisi üzerine ikiye yarılan ülkede İngiltere tarafından yönetilmesi söz konusu olmuştur. Protestan kuzeydoğu bölümünde ise oluşan kısma yerleşen salt çoğunluk burada kendi bayrağını ve halkını bulunduruyor. Bunun yanı sıra 18 Nisan 1949 yılında ise burada yaşanan cumhuriyet ile dengeler değişmiştir. Bunun yanı sıra ülkenin ilginç olan bir diğer yanı ise ülkenin bayrağı konusunda tarihten fikir alınması durumudur. Geçmiş bağımsızlık dönemlerinden kalma olan bu bayrağın ise günümüz İrlanda üzerinde hala kullanılıyor olması, çok gelenekçi bir yapıya sahip olmalarından kaynaklanmasıdır. İrlanda bayrağı anlamı, büyük bir ülke olarak günümüzde de devamlılığını sağlamıştır.

İran Bayrağı

Hollanda Bayrağı