Laos Bayrağı Açıklaması

 

Laos ülkesi uzak doğu olan ülkelerden birisidir. Ülkenin geneline hâkim olan yargı ise tamamen sosyalist bir rejim oluşturmasıdır. Bu ülkede bulunan cumhuriyet ise oldukça farklı yorumlanır. Ülkenin bayrağı ise kendi hür iradesini kurmasının hemen ardından 2 Aralık 1975 yılı itibariyle oluşturulmuştur. Bu tarihte göndere çekilen ülke bayrağının detay olarak yukarıdan ve aşağıdan dizilimi oldukça farklıdır. Bayrakta bulunan renkler ise içerik olarak ülkeyi yansıtan bir yerdir. Ülke küçük bir yer olmasına rağmen, oldukça büyük mücadeleler veren bir yapıya sahiptir. Ülkede en geniş alan ise büyük bir yer altı kaynak bölgesi olmasından dolayı sömürge halinde yıllardır yaşamasına neden olunmuştur. Bu nedenle ülkede özgürlük mücadelesi ise Laos Bayrağı Anlamı olarak etki etmiştir.

Laos Bayrağı Resmi, üç ayır renkten oluşan bir yapıya sahiptir. Bu bayrağın renklerine bakıldığı zaman ilk etapta akla gelen ise Fransız noktasını oluşturmasıdır. Ancak detay olarak üzerinde bulunan diğer renkler bunları tamamlar. Bayrakta yatay olarak bulunan kırmızı ve mavi renkler vardır. Bu renklerden mavi ortada bulunmaktadır. Kırmızı renk ise üst ve alt kısım olmak üzere iki kısımdan oluşur. Aynı zamanda bayrak ortasında bulunan beyaz ve büyük bir daire de söz konusudur. Bu renklerin oranlamasına bakıldığı zaman 2 oranına 3 oranı söz konusu olur. Bayrakta en geniş yeri kapsadığı görülen mavi ile kırmızını oranı aslında aynıdır.

Laos Bayrağı Açıklaması, ülke içinde olan tüm zenginliklerin ortaya çıkması ve birçok kişinin de bu bayrak için mücadele ettiği düşünüldüğü zaman, kırmızı rengin anlamı tamamen bağımsızlık mücadelesini yansıtmıştır. Özel olarak ülkede bulunan tüm doğal güzellikleri es mavi olarak yansıtılmıştır. Bunun nedeni ise doğal kaynak ve güzellikler bakımından son derece etkili bir ülke olmasıdır. Ülkede bulunan özel bir yönetim şekli de vardır. Komünist rejimle yönetilen bir ülke olması nedeniyle ay olarak temsil edilen bir çember bulunması ile komünist bir rejimle yönetildiklerinin ifadesi olarak yansımıştır. Ülkede bulunan temsil olarak sunulan bayrak üzerinde olan en önemli kısım kırmızı yere ayrılmıştır, burası da bayrağın uğruna dökülen kanları temsil eder.

Luksemburg Bayrağı

Lesoto Bayrağı