Polonya Bayrağı Açıklaması

 

Polonya 1921 yılında resmi olarak bayağını kullanmaya başlamış ve bir dönemler Sovyetler Birliğini yönetimi altında kaldığında bayrağın tasarımı yapılmış ve 19821 yılında Sovyetlerden bağımsızlığın aldıktan sonra ülkesinin bayrağını göndere çekmeyi başarmış ülkelerden biridir. Bayrak iki yatay eşit şeritten meydana gelmekte ve üst şerit beyaz iken alt şerit ise kırmızı renktedir. Bayrağın tasarımı Endonezya bayrağı ve Monako bayrağı ile benzerlikler göstermektedir. Polonya Bayrağı Anlamı ise beyaz renk Polonya halkını, özgürlük ve saflığı temsile derken aynı zamanda bağımsızlıklarına olan düşkünlüklerini de ifade etmektedir. Kırmızı renk ise bu zamana kadar ülkenin bağımsızlığın almak isterken dökülen şehitlerin kanların temsil etmekte ve ülkenin onlar için değerli olduğunu vurgulamaktadır.

Polonya Bayrağı Resmi Polonya 1921 yılında SSCB- Polonya savaşında kızıl orduyu yenmesi sonucu bağımsızlığın almış fakat ikinci dünya savaşında Sovyetleri biriliğini tekrar saldırısına uğrayarak ikiye bölünen bir ülke olmuştur. Toprakları bölünerek Almanya ve Sovyetler Birliğine bağlanan ülke 1941 yılından sonra büyük soykırıma uğramıştır.   2.Dünya savaşından sonra Polonya Ulusal Birliği Hükümeti ABD ve İngiltere tarafından tanındı ve daha sonrasında tekrar Polonya bağımsız bir devlet olarak dünya ülkeleri arasında yerini aldı ve bayrağın göndere çekerek kendini dünya ülkeleri arasında olduğun ispat etmiş oldu. Ülkede Cumhuriyetin ilen ediliş tarihi 11 Kasım 1918 yılı olmuştur.

şu anda kullanılan bayrak geçmişte kullanılan bayrağın aynısı olup bayrak yasası ile bayrak özel koruma altına alınmış ve boyutları ve rengi her zaman aynı kalmak şartı bayrak kanuna eklenmiştir. Ulusun devlet arması ise beyaz kartal olmuş ve özel armalı bayrak ise devletin önemli davetlerinde ve özel törenlerinde ulusal bayrak ile birlikte kendi yerini almıştır. Polonya Bayrağı Açıklaması Diğer ülke bayrakları gibi gönderde çekili duran ulus bayrağı yıpranma ve yırtılma anında gönderden görevlileri tarafından indirilip yerine hemen yenisin göndere çekilmektedir. Bayrağın boyutlarında ve renklerinde asla oynama yapılamaz ve değişikliklere gidilemez. Polonya bayrağında kendine gösterilecek olan manevi saygıyı hak ediyor ve bu madde de kanunlar ile belirtilerek halktan bayrağa saygı duyulması bekleniyor.

Peru Bayrağı

Portekiz Bayrağı