Rusya Bayrağı Açıklaması

 

Rusya bayrağı ilk kez 1668 yılında tasarlanmış ve 1. Aleksey döneminde kullanılmaya başlanmış. Bugünkü bayrak ise 1991 yılında Sovyetler birliğini dağılması ile yeniden tasarlanıp göndere çekilen resmi bayrağı olmuştur. Bayrak üç renkten oluşmak da ve sırası ile en üst yatay şeritte beyaz renk kullanılmış ve ortada mavi rengi tercih eden ülke en son renk olarak kırmızı rengi tercih etmiştir. Rusya Bayrağı Anlamı ise beyaz renk asillik ve sadakati temsil eden renk olmuş mavi ise bağlılık ve büyüklüğü temsil ederken namuslu olmayı ve kusursuzluğu de simgeledi sanılmaktadır. Bayrakta kullanılan kırmızı renk ise cesareti, yiğitliği, yüreklilik ve gönül yüceliğini simgelemektedir.

Rusya Bayrağı Resmi 1668 yılında kullanılan bayrak renkleri ile Hollanda bayrağına benzeyen bayrak renklerin sıraları değişimi ile yeniden dizayn edilir. 1896 yılında 2. Nikolay tanka çıktıktan sonra ilk resmi bayrağı bu bayrak olmuştur. 1613 yılında bayrağa altın renkli bir kartal eklenir ve bu kartalın Romanov ailesini temsil ettiğin sanılmaktadır. 1917 yılında Lenin önderliği ile gerçekleşen devrim ile Rusya bayrağı bir kez daha şekil değiştirir ve Komünist rejimin hüküm sürdüğü ve 15 ülkede kullanılmak üzere hazırlanan Sovyetler Birliği bayrağı ortaya çıkar. Bayrak bu kez kırmızı olarak tasarlanır ve göndere çekilen köşesinde altın sarısı renkleri ile orak ve çekiç ve üzerlerinde beş köşe yıldız yer alır ve bayrak kızıl bayrak olarak ünlenir.

Kızıl renk akan kanları temsil ederken çekiş işçi sınıfı, orak ise çiftçileri simgelemiştir, yıldız ime her iki sınıfın birleştiğini göstermek üzere bayrağa yerleştirilmiştir. 1991 yılına kadar kullanılan kızıl bayrak daha sonra Sovyetler Birliğinin dağılması ile yeni bayrağın renkleri ile resmi bir şekilde bayrak oluşumuna gitmiş ve şu anda olan mevut bayrağı göndere çekerek kullanmaya başlamıştır. Daha önceden kullanılan eski bayrağın renkleri Rusya Bayrağı Açıklaması göndere çekilmiştir. Bayrak kanunu ile resmiyet kazanana bayrak boyutları ve renkleri bozulmadan yıpranan ve yırtılan bayrak yerine görevlileri tarafından göndere çekilmek zorunda ve bayrağa manevi saygı gösterilmesi istenmiştir.

Ruanda Bayrağı

Romanya Bayrağı