Sırbistan Bayrağı Açıklaması

 

Eski Yugoslav Federal Cumhuriyetinin bağımsızlığını kazanmış ülkelerinden biri de Sırbistan Cumhuriyetidir. 1835 ile 1918 tarihleri arasında hüküm sürmüş olan Sırp Krallığı zamanında da bu günküne benzer bir bayrak kullanıldığı biliniyor ancak o zaman bayrağın üzerinde kraliyet ailesine ait bir arma görülebiliyordu. Sırbistan Bayrağı Anlamı 1992 ile 2006 seneleri itibarı ile değişikliğe uğramış ve 2011 yılında da bu günkü biçim ve renklerine kavuşmuştur. Bayrak enlemesine olarak yatay biçimde konumlandırılmış olan 3 renkten oluşmaktadır. Yukarıdan aşağıya doğru, kırmızı ve koyu mavi ve beyaz. Bu renklerin tan merkezinde ise Sırp tarihinde önemli bir yeri olan arma bulunur. Bizans’tan bu yanan kullanılan çift başlı kartal ve haç, Sırp tarihinin önemli motifleri arasındadır ve bayrakta da kendine yer bulmayı başarmıştır.

1835 yılından bu günlere kadar Sırp bayrağı incelendiğinde renklerde her hangi bir değişiklik olmadığının ayrımına varabilirsiniz, ancak arma bazen yer değiştirmiş, bazen kullanılmamış bazen de yerini 5 köşeli bir yıldıza bırakmıştır. Sırbistan Bayrağı Anlamı Rus bayrağının da renklerini oluşturan ve Panislavizm adı ile bilinen renkleri kapsamaktadır. Burada Beyaz Tanrıyı işaret ederken mavi ise hükümdarlığın gücünün temsilidir. Kırmızı da tüm sosyalist ülke bayraklarında olduğu gibi halkın simgesi olarak bayraklarda kullanılır. Tıpkı Sırp bayrağında olduğu gibi.

Balkan ülkesi devletlerinden biri olan ve Yugoslav Federasyonunun yıkılması ile diğer federasyon ülkeleri ile savaşmaya başlayan ve Boşnaklara yaptığı zulüm ve işkencelerle bilinen Sırp devleti bağımsızlığını kazanınca önce bayrağını göndere çekerek dalgalanmaya bırakmıştır. Ülke topraklarının hemen en ücra yerinde bile keyifle salınarak dalgalanan Sırbistan Bayrağı Anlamı bunca sene geçmesine rağmen Boşnaklar üzerinde çok olumsuz etkiler yapmaktadır. Ülke tarihine bakıldığı zaman krallıktan sosyalizme, demokrasiye ve cumhuriyete kadar uzanan bir yolda yürümüş olduğunu görebilirsiniz ve bu çeşitlilik dönemler içinde bayrağı da etkilemişse de temel renklerden ödün verilmeden bu günlere gelinmesi sağlanmıştır. Beyaz başta olmak üzere sırası ile koyu mavi ve kırmızı ana renkleri oluşturuyor ve Fransız bayrağının genişlemesine renklenmiş hali gibi geliyor gözlere. 

Singapur Bayrağı

Slovakya Bayrağı