Sri Lanka Bayrağı Açıklaması

 

Eski adı Seylan olan Hindistan’ın güneyinde, Hint Okyanusunda yer alan bir ada devletidir Sri Lanka. Asıl adı Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyetidir. 7 Eylül 1978 yılında bu gün kullandığı bayrağını ulusal bayrak olarak kabul etmiştir. Çok uzun yıllar İngiltere sömürgesi olarak yaşamak zorunda kalan ve o günkü adı ile Seylan halkı nihayet 4 Şubat 1948 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuş ve 1972 yılında da o güne kadar Seylan olarak bilinen adını değiştirerek Sri Lanka olarak anılmaya başlanmıştır. Sri Lanka Bayrağı Anlamı için bu özel bayrağı biraz incelemek gerekir. Gerçi her ülke bayrağı kendi içinde özel ve kutsaldır ancak Sri Lanka bayrağı “aslan bayrak” olarak anılmaktadır.

İncelendiği zamanda görüleceği gibi Sri Lanka bayrağının iki ayrı bayrağı içerdiğini anlayabilirsiniz. Sri Lanka Bayrağı Resmi renklerinde saklıdır ve temel renkleri sarı ile turuncunun karışımıdır. Bayrağın sol tarafında yani göndere çekilen yanında yeşil ve turuncu renkli dikey inen iki eşit kalınlıkta şeritler vardır ve bu kısım bayrağın beşte ikisini kapsar. Bayrağın sağ tarafının rengi ise kırmızıya yakın bordo rengindedir ve bu rengin dört köşesinde pupil olarak bilinen bitkinin tek yaprakları vardır. Bu yaprakların çevrelediği bölümde ise muhteşem bir aslan figürü bulunur. Bayrağın etrafı ince şerit halinde turuncu/sarı karışımı renkle çevrelenmiştir.

Bayrağın en can alıcı motifi olan aslan elinde kılıç tutmaktadır ve bu motif çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır ve insanlığım simgesi olarak bilinir. Sri Lanka Bayrağı Açıklaması içindeki sarı renk Budizm’i ve bu inanışa sahip olan insanların uzun yaşama isteğine işaret eder. Kılıç da gücün ve otoritenin timsali olarak kullanılmıştır. Pupil ağacının yaprakları da Guatama’yı Buda yapan ağaç olduğu için çok önemlidir. sol başta bulunan yeşil şerit Müslüman azınlığı, turuncu/sarı şerit ise yine bu ülkede azınlık olarak yaşayan Hindu nüfusunun göstergesidir. Pupil yaprakları ülke bayrağına 1978 yılında eklenmiştir ve bayrak bu gün kullanılan son halini almıştır. Artık bu çay ülkesinin bayrağını nerede görürseniz tanıyabilirsiniz.

Somali Bayrağı

Sudan Bayrağı