Suriye Bayrağı Açıklaması

 

Geleneksel Pan Arap renklerini bire bir Suriye bayrağında da görmek mümkün. Orta doğu ülkelerinden biri olan Suriye, geçmişi çok eski tarihlere dayanan ve çok kültürlü bir devlettir. Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu idaresinde kalan ve bir eyalet olan Suriye bağımsızlığına ancak yakın tarihlerde kavuşmayı başarmıştır. Zengin petrol yatakları nedeni ile dünyanın en güçlü devletlerinin her zaman elini üzerinde hisseden Suriye son yıllarda yine kaosa sürüklenmenin acısını yaşıyor. Suriye Bayrağı Anlamı 1982 yılında o günkü devlet başkanı olan Hafız Esad tarafından Birleşik Arap Cumhuriyetleri bayrağı örnek alınarak aynen kabul edilmiştir.

Bayrağın renkleri yukarıdan aşağıya doğru yeşil, beyaz ve siyahtan oluşmaktadır. Bu renkler yatay olarak yerleştirilmiş olup hepsinin genişliği aynı tutulmuştur. Ortaya denk gelen beyaz renkli şeridin üzerinde de 3 adet 5 köşeli kırmızı yıldızlar vardır. Suriye Bayrağı Resmi ise yeşil renk İslamiyet’e olan bağlılığı anlatırken aynı zamanda toprakların bereketini, iyi ve güzel haberleri ve ileriye dönük umutları temsil eder. Kırmızı renk bağımsızlık mücadelesi verilirken askerlerin kılıçlarına bulaşan düşman kanlarını ve beyaz renk de her zaman olduğu gibi, barışı, saflığı ve temizliği ifade etmektedir. Siyah renge gelince o da verilen mücadelelerde bulunulan savaş alanlarının ibaresi olarak bayraktaki yerini almıştır.

Bazı farklı kaynaklarda ise bu sembollerin tamamen farklı anlamlarda olduğunu görebilmekteyiz. Örneğin bayrakta bulunan kırmızı renkli şerit, hanedanlığı, siyah renk Arapları ve eskiden bu topraklar üzerinde hüküm sürmüş olan Abbasileri, yeşil renkte 5 köşeli iki yıldız ise Suriye’de yaşayan etnik grupları ve halkı sembolize etmektedir. Suriye Bayrağı Açıklaması farklı olarak dile getirilebilir, asıl önemli olan bu ülkenin yaşadıklarını simgesel olarak bayrağının renkleri altında ifade edebilmesidir. Yaşadığımız şu günlerde gerçekleşen iç savaş sebebi ile Suriye toprakları bütünlüğünü kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Söz sahibi olmaya başlayan etnik gruplar kendi bayraklarını dalgalandırmaya ve bağımsızlıklarını ilan etmeye başladılar. Her etkin güç asıl Suriye bayrağına benzemeyen değişik bayrakları ele geçirdikleri topraklarda göndere çekmeye başladı.

Surinam Bayrağı

Suudi Arabistan Bayrağı