Tayland Bayrağı Açıklaması

 

Bayrak ilk kez 1917 yılında kabul görmüş ve tarihte en eski bayraklardan biri olarak bilinmektedir. Tayland bayrağı bu günkü son hali ile göndere çekilen bir bayrak olup üç ana renkten meydana gelmiştir. Bu renkler sırası ile en süt şerikte yen alan kırmızı şerit ve hemen arkasından gelen beyaz şerit ile yatay olarak konumlandırılmıştır. Mavi rengin bayrakta fazla bir alana hâkim olduğu görülmek de hemen arkasından beyaz renk gelmektedir. Bayrak ikisi beyaz, ikisi kırmızı ve bir tanesi mavi renk olmak üzere beş yatay şeritten meydana gelmiştir, Tayland Bayrağı Anlamı ise kırmızı şeritler dökülen kanı ve bağımsızlığı simgelemektedir.

Tayland Bayrağı Resmi beyaz renkler ise sağlığı ve dürüstlüğü temsil etmekte ve ayrıca ülkenin dini İnancı olan Budizm’i simgelemektedir. Mavi renk ulusun kendi rengi olup Tayland’ın Monarşi ile yönetildiğini göstermektedir. 1.dünya savaşında yer aldığı İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’ya teşekkürlerini ve minnettarlık göstermek için mavi kırmızı v e beyaz renkleri tercih ettiği de düşünülmektedir. Ülke ilk kez 18. yüzyılda bayrak kullanmaya başlamış ve o dönemlerde bayrağın tabanı kırmızı iken üzerinde yer alan beyaz bir fil figürü bulunmaktaydı. Ülke o dönemlerde Siam olarak adlandırılır 1939 yılında Tayland olarak adını değiştirdi ve ülke şimdiki mavi, beyaz, kırmız ı tabanlı bayrağı kullanmaya başladı.

Bayrak kanuni ile bayrak göndere çekilmiş ve hala aynı bayrak gönderi süslememekte ve ülke bugüne kadar çok sarsıntılardan geçtiği ve doğal afetler ile boğuşmuş ve ama yinede bayrağın aynı olarak kalmıştır. Tayland Bayrağı Açıklaması Tayland 2.Dünya savaşın da Japon İmparatorluğu işgali altında kalmış ve Fransız ve İngiliz devletleri o dönemde Tayland’ın yanını da yer almış ve bayrağında o yüz den bu ülkeleri onurlandırmak için kırmız, beyaz ve mavi renkleri kullanarak o ülkelerin bayraklarının rengi ile aynı olduğun vurgulamıştır.  Bayrak en son hali ile gönderde yerini almakta ve bozulma ve yıpranma anında yenisi ile değiştirmek üzere görevlisi tarafından gönderden indirilebiliyor. Ulus büyük bir saygı ile bayrağın korumaktadır.

Tanzanya Bayrağı

Tayvan Bayrağı