Tuvalı Bayrağı Açıklaması

 

Tuvalı devleti 1 Ekim 1978 yılında bağımsızlığını kazanarak bayrak tasarımın yapmış ve 1997 yılında bayrağın göndere çekmiş bun ulus olmuştur. Bayrak iki renk de tasarlınmış olup açık mavi ve açık mavi üstüne dokuz adet sarı renk beş kenarlı yıldız yerleştirilmiştir. Tuvalı Bayrağı Anlamı ise bayrak mavi renk de tek parça olarak düzenlenmiş ve sol üst köşede İngiliz sömürgesi olduğu dönemlere ait olduğunu gösteren İngiltere bayrağı yerleştirilmiş ve bayrağın dalgalana kısmına yerleştirilen dokuz adet Tuvalın dokuz adasını temsil etmektedir.  Yıldızlar simetrik şekilde dalgalana kısma yerleştirilmiş soldan sağa doğru çapraz kaydırılmıştır. Mavi renk ise adanın etrafında olan Okyanusu göstermekte ve aynı zamanda gökyüzünün temsilcisi konumundadır.

Tuvalı Bayrağı Resmi çift bayrak kullanan nadir ülkelerden biri olan Tuvalı diğer bayrağı devlet bayrağı olup ulus bayrağına benzer ama bu sefer bayrak üstünde devlet arması bulunmakta ve devlet dairelerinde kullanılan bayrak olmaktadır. Bayrak yine türkuaz mavisi üstene işlenmiş ve sol direk gönder kısmına gelen kısmanda İngiliz bayrağı yer alırken yine dokuz adayı temsile den altın sarısı yıldızlar bayrağa işlenmiş ve İngiliz bayrağını tam altına ise bu sefir devlet arması yerleştirilmiştir. Arma sarı zemin üzerine yine devlet bayrağında kullanılan mavi kullanılarak işlenmiş ve okyanusu temsil eden deniz ve onun üstünde ise balıkçı barınağı amblemi yerleştirilmiştir. Armanın kenarları ise adanın mercan adası olması nedeni ile deniz kabukları işlenmiştir.

Ada yeni İngiliz Birliği himayesinde olup şu anda kullandığı bayrağı ile ülkesini temsil etmek de ve aynı zamanda Ekolojik ısınmalar nedeni ile deniz seviyesinin sürekli yükselmesi adanın konumunun tehlikeye atmak da ve ada halkı adayı terk etmektedir. Ada bağımsızlığını kazandıktan sonra bayraktan çıkartılan İngiliz bayrağı simgesi halk tarafından tekrar yerine konulması istenmiş ve yeni bayrak ada halkı tarafından kabul görmemesi üzerine bayrağa tekrar İngiliz bayrağı yerleştirilmiştir. Tuvalı Bayrağı Açıklaması 1997 yılında göndere çekilen en son bayrak modeli olarak kalan  bayrak hala ülkesini temsil etmek için gönderde bulunmakta ve halkını en iyi şekilde temsil etmektedir.

Türkmenistan Bayrağı

Tanzanya Bayrağı