Vanuatu Bayrağı Açıklaması

Vanuatu bayrağı 30 Temmuz 1980 yılında resmi olarak göndere çekilmiş ve hala kullanımda olan bayraklardan biri konumundadır. Bayrak günümüzde son hali ile kullanılıyor ve bayrakta dört kullanılarak hazırlanmış ve bu renkler sırası ile kırmızı, siyah, yeşil ve sarı olarak yatay olarak bayrağı iki eşit parçaya bölmüş durumdadır. Vanuatu Bayrağı Anlamı ise kırmızı rengi bayrak üzerine işlenen kırmız renk kan dökülerek alınmış ülkenin ulusu için en kadar önem taşıdığını vurgulamak için kullanımı, yeşil renk toprağın temsilcisi ve bereket olarak simgelenerek bayrağı yerleştirilmiştir. Siyah renk ise Melanesian halkını temsil etmekte kullanılmıştır.

Vanuatu Bayrağı Resmi siyah renk gönder tarafından başlayarak bayrağın dalgalandığı kısma kadar önce üçgen olarak daha sonra ince çizgiye dönüşen yatay çizgi halinde görülmektedir. Sarı renk ise dinlerini temsil eder ve Hıristiyanlığın ülke halkı için en kadar önemli olduğun vurgulamaktadır. Gönder tarafında bulunan siyah zemin üzerine sarı ile işli olan amblem ise ortasında aylık otu bulanan ve otu çepeçevre saran domuz boynuzu görülmektedir. Domuz dişi zenginliği ve refahı temsile derken ayrık otları ise barışı ve kardeşliği simgelemek için bayrağa yerleştirilmiştir. Dalgalanan kısımdan göndere doğru bakıldığı zaman bayrakta büyük bir “Y” harfini görmek mümkündür. Vanuatu 1980 tarihinde İngiltere ve Fransa’dan aldığı bağımsızlığı ile bayrağını resmi olarak göndere ç ekmiş bir bağımsız ülke olmuştur.

Bayrak ülke ressamlarınca tasarlanmış olup oyun onayını aldıktan sonra kabul edilmiş bir bayraktır. Vanuatu Bayrağı Açıklaması 1880 yıllarda Fransa ve Birleşik Krallık adalar üzerinde hak idea etme ye başlamış ve 196 yılında adalar Britanya-Fransız Kondominiyumu ile yönetilmeye başlanmış. Ülke 1970 yılında bağımsızlık hareketi yaparak, 1980 yılında Vanuatu Cumhuriyeti olarak bayrağın göndere çekmiştir. Resmi kanun ile bayrak kanunu çıkartan yönetim bayrağı resmi olarak kanun ili koruma altına almış ve yeni yaprak yapılmak istediği zaman oranında ve renklerinde oynama yapılmasına izin verilmemiş. Bayrak göndere sadece görevlileri tarafından çekilebilir ve yırtık. Kötü görünümlü kullanılamaz. Bayrak diğer ülke bayrakları ile birlikte ülkesin temsil etmektedir.

Yemen Bayrağı→

Vatikan Bayrağı