Bayrak; bir ülkeyi ya da kurumu temsil amaçlı kullanılan renkli kumaştır. Bayrak genelde uzun sopa üzerine ya da direğin ucuna takılarak sallanır ve bu şekilde kullanılır. Okullarda ya da kurumsal yerlerde yerini alır. Her ülkenin bağımsızlığını simgelemekte olan bayrağı vardır. Bu nedenle de ülkeler arası bayraklar değişmektedir diyebiliriz. Ülkemizin bayrağı ise kırmızı üzerine ay yıldız şeklinde olmaktadır. Bu sembol ya da simgeler her ülkede aynı olmamakta farklı olmaktadır.

bayrak-imalati

  • Ayrıca her ülkenin bayrak rengi de aynı değildir. Bu anlamda bayraklar dünyada ülke temsiline göre renk, şekil olarak değişmektedir diyebiliriz. Bayrak sözcüğünün aslı Türkçede mızrak manasına gelen batrak demektir.
  • Oğuzların batrak şeklinde kullandığı kelime Uygurlarda batırmak veya saplamak anlamına gelen batruktur. Eski Türklerde toprağa saplanmakta olan ya da batırılmakta olan mızrağın üstünde hanedanlığa ait olan ve hanedanlığı temsil etmekte olan kumaşlar ipler asılmakta idi.
  • Mızrağın ucuna altın ya da değerli kağanlık alameti veya madenlerden kurt başı takılmakta idi. Toprağa batırılmakta olan mızrak anlamında olan bayrak kelimesinin anlamı zamanla dalgalanan milli simge halini almıştır. Antik çağlarda savaş bayrakları bayrağımsı olarak sıralanır.
  • Bayrakların denizle ya da askeri amaçlar dışında kullanılmış olması milliyetçiliğin yükselmiş olduğu 18.yüzyıl sonlarına doğru rastlanır. 19. Yüzyılda ise devletlerin bayrak sahibi olması standart haline gelmiştir. Bayrak denildiği zaman akla tek bir renkte bez parçası gelmez. Genel anlamda her ülkeye ait bir bayrak olduğundan akıllara birçok renkte ve sembolde bayraklar gelebilir.

bayraklar

Bayrağımızı temsil etmek ve onu göklerden indirmemek her Türk vatandaşının asli görevidir. Yıllar süren savaşların temel sebebi de mevcudiyetin ilerlemesi ve her anlamda Türk olarak var olabilmektir.


Osmanlı İmparatorluğunun var olduğu sürece çeşitli bayraklar kullanılmıştır. Sultanlar ise devletin farklı kutlamalarında farklı bayraklar kullanmaktaydı. Bu durum sebebi ile belirli bir bayrağa sahip değillerdi.

1793-1844 Osmanlı Donanması bayrağından esinlendi ve Tanzimat reformunun parçası olan resmi Osmanlı Bayrağı yaratıldı. Bu bayrak hala Türkiye Cumhuriyeti bayrağı olarak kullanılmaktadır.


Bayrak geometrik özellikleri 1936 tarihinde Türk Bayrağı kanunu ile yasal anlamda senkronize edilmiştir. İmparatorluğun ileri gelen yıllarında ise ay yıldızlı bayrağın kullanımı fotoğraflar ile iyice belgelenmiş bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu yani Türkiye Cumhuriyeti ileri dönemde bayrağının Ay-Yıldız olarak isimlendirildiğinin kanıtı devlet kayıtlarında bulunmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu 1839-1863 yılları arasında Sultan Abdülmecid tarafından yönetilirken yapılmış aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğunun ilk resmi bayrağı olarak görülmüş yani kabulü gerçekleşmiştir. 1844 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu bayrağı ile Türkiye Cumhuriyeti bayrağı benzer şekilde olmaktadır. Günümüze kadar uzanan Türk Bayrağının özgeçmişi bu şekilde olmaktadır. Genel anlamda ülkeler arası değişen bayraklar ebat bakımından aynı olmamaktadır. Yani isteğe bağlı üretimi sırasında farklı boyutlarda olabilmektedir.

Yalnız her zaman için şekil ve renk açısından aynı olmaktadır. Sonuç itibari ile bayraklar her zaman için ülke temsilidir. Bu sebeple de farklı olması beklenilemez. Rengi solmuş bayraklar da olmaz. Rengi ve sembolü ile tamamen aynı olması şarttır. Bizim ülkemizde yani Türkiye’de bayraklar zaten her Türk vatandaşı tarafından bilinir ve benimsenerek sahip çıkılır.

bayrak imalati

Bizler firma olarak bayrak konusunda sizlere yıllardır yardımcı olmaktayız. Teknik açıdan kullandığımız malzemeler her zaman için kaliteli olmaktadır. Bunun yanı sıra dijital baskı makinemiz sayesinde bayrak üretimimiz kalite içermektedir.

İşinde uzman ekiple çalışıyor olmamız sebebi ile her anlamda en iyiyiz diyebiliriz. Ülke bayrakları hakkında bilgi almak ya da bayrak imal ettirmek amacı ile bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Dilerseniz sorularınızı da sorabilir bayrak başlığı adı altında ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz.