Matbaa teknolojisinde genelde akla gelen ve yoğun şekilde kullanılan ofset baskı olsa bile günümüzde dijital baskı da kullanılmaktadır. Dijital baskının en çok bilinen özelliği seri basımın olmasıdır. Dijital baskının atık durumu da her zaman için ofset baskıya göre daha az olmaktadır. Ofset baskı ile dijital baskı arasındaki en belirgin özellik de çalışma sistemi olmaktadır. Ofset baskı genelde mürekkep ile suyun birbirine karışmama prensibine sahip bir yöntemdir. Dijital baskı ise bilgisayar destekli bir baskı olmaktadır. Dijital baskılar ayrıca bilgisayar ortamında hazırlandığı için uygulaması da bu şekilde olduğu için daha kolay bir şekilde değişiklik yapılabilmektedir. Ofset baskılarda ise kalıp kullanılmaktadır. Bu özelliği nedeni ile de değişikliği daha zor olmaktadır. Bu iki baskı türü sektöre göre değişir ve kullanım yoğunluğu da kendi aralarında değişmektedir.

Ofset Baskı-Dijital Baskı Farkları

Dijital baskı ofset baskıdan farklı özelliktedir. Aralarındaki fark incelendiği zaman tercih sebebi her zaman için dijital baskıdan yana olur. Belirgin olan özelliği ise her zaman için bilgisayar destekli olmasıdır. Düzenleme konusunda kolaylık sağlaması da avantajlarından sayılmaktadır. Ofset baskılarda kalıpların uygulanması değişikliklerin yapılamamasına neden olur. Yani uygulama daha zor hale gelir. Değişkenliğinin olmaması durumu dışında kalite bakımından daha iyi sonuçları doğurmaktadır. Eğer daha seri bir baskı uygulaması yapmak gerekir ise dijital baskı kullanılmalıdır. Dijital baskı bu özelliği sebebi ile ofset baskılara göre daha seri baskı uygulaması yapmaktadır. Buna ek olarak dijital baskılarda meydana gelen atık ofset baskıya oranla daha azdır. Kimyasalın daha az kullanıldığı baskı dijital baskıdır. Bu nedenle de bu özelliği sebebi ile ofset baskıya göre daha avantajlıdır. Günümüzün ekonomik baskı tekniği tabakada 1 milyon baskıya kadar alınabilen sonuçların sağlandığı ofset baskıdır.

Ofset Baskı-Dijital Baskı Seçimi

Baskı çalışmasında önemli olan unsur kaliteli bir baskı elde edilmesidir. Kaliteli alınan baskılar başarılı olacağından yapılacak çalışmaların önemi büyük olmaktadır. Bu durumda kaliteli baskı olarak bilinen ofset baskı mı yoksa seri baskı yönteminde iyi olan dijital baskı mı seçilmeli bunun bilinmesi lazım. Kişiler genelde kitap dergi baskılarında kapak için ofset baskıyı tercih etmektedir. Fakat broşür baskı için de dijital baskıyı tercih etmek durumunda kalır. Küçük broşürlerde dijital baskı daha da avantajlıdır. Kalite bakımından yüksek olan dijital baskı her ne kadar vazgeçilmez olsa da değişimi yapılabilen dijital baskı da o kadar vazgeçilmez olmaktadır.