Ermenistan Bayrağı Açıklaması

 

24 Ağustos 1990 yılında Ermenistan Sovyet Komitesi tarafından kabul edilmiş ve Ermenistan bayrak kanunu ile 15 Haziran 2006 yılında resmen kabl görerek bayrak göndere çekilmiştir. Ermenistan Sovyetler Birliği altında iken çeşitli bayraklar kullanmış ve bağımsızlığı aldıktan sonra kullandığı tek bayram olarak günümüzde hala bu bayrak kullanılmaktadır. Ermenistan Bayrağı Anlamı ise bayrak üç yatay kalın çizgilerden meydana gelmiş ve kırmızı, mavi, turuncu renkler kullanılmıştır. Ermenistan Meclisi tarafından onaylanan bayrağın kırmızı kısmı Ermenistan bölgesini ve dağlarını, mavi ise Ermeni halkının ayakta kalma mücadelesini ve özgür yaşamak istediklerini, turuncu renk ise Ermeni ulusunun ne kadar çalışkan insan olduklarını yaratıcı tarafını simgelemektedir.

Ermenistan Bayrağı Resmi tarih boyunca Ermenistan’ı simgelemek için kullanılan bayraklar çoğu zaman değişmiş ve geçmiş yıllarda Ermenistan’da yaşayan her hanedan kendi bölgesinin bayrağın taşıyarak çeşitli bayrakların oluşumuna neden olmuştur. Ermenistan kendi bağımsızlığı ilan ettikten sonra günümüze kadar şu anda kullanılan bayrak resmi olarak kabul görmüş ve bir daha üstünde en fak bir oynama yapılmadan gelmiştir. Sovyetler döneminde Ermenistan birçok bayrak değişti bilinmektedir. 1952 yılında Ermenistan Sovyetlere bağlı olduğu yıllarda bayrağın sol üst köşesinde bayrağın göndere bakan kısmına denk gelen yerde Sovyetler birliğini kendi bayrağını arması bulunmakta idi ve bayrak o dönemlerde sadece iki renk olarak kullanılıyordu.

1990 yeni düzenlenen bir kanunla yeni bayrağın ana renkleri ve simgeleri kabul edilerek bayrak günümüze gelen ve hala kullanılan bayrak olarak bayrak kanunu ile korundu ve diğer ülkelerin bayrağı gibi oda kendi yerini alarak ulusunu temsil etmeye başladı. Bayrak kanunda bir bayrağın asla yırtılamayacağı, ayaklar altına alınamayacağı ve her zaman manevi saygıyı hak ettiği açık bir dil ile ifade edilmektedir. Bazı kişiler ne yaptıkları bilmeden saldırdıkları bayrakları ayaklar altına alıp ezebilmekte ve aslında cezai uygulamaları olan bu tip hareketler hiç olmaması gereken hareketlerdir. Ermenistan Bayrağı Açıklaması ile ulusunu en güzel temsil eden simgeleri ve renkleri bağrında barındıran saten kumaş sadece gönderden görevli kişiler tarafından indirilebilir.

Eritre Bayrağı

Ekvator Ginesi Bayrağı