Finlandiya Bayrağı Açıklaması

Finlandiya bayrağı ilk kez 29 Mayıs 1918 de resmi olarak kabul edilmiş ve ulusu tarafından göndere çekilmiş bir bayrak olmuştur. Ülkede kullanılan iki tane bayrak bulunmakta e bir tanesi ulusal bayrak diğeri ise devlet kuruluşlarında kullanılmak üzere hazırlanan devlet bayrağıdır. Finlandiya bayrağı beyaz bir zemin üzerine mavi çizgiler ile haç işareti bulanan bir bayrak olup taç hafi şekilde göndere çekilen kısmında yukarı doğru kaydırılmış sembolize edilmiştir. Finlandiya Bayrağı Anlamı zeminde bulunan beyaz renk soğuk ve karla kaplı ulusun toprakların temsile derken mavi renk ise gölleri temsil etmekte haç ise dindar bir ulus olduğunu ve Allaha İnancı sembolize etmektedir.

Finlandiya Bayrağı Resmi devlet bayrağında ise yine zemin beyaz olarak kabul görmüş ve tıpkı ulus bayrağında olduğu gibi mavi haç bayrağın üstüne yerleştirilmiş ama tam hacın ortasında yer alan kare içinde devlet arması olarak altın sarı işlemeleri ile aslan simgesi yer almaktadır. Bu bayrakların Fince olarak halkı tarafından söylenen ismi “mavi Haçlı Bayrak” olup halkın dine olan bağlılığın sembolize etmekte. Bayrak kanunu ila bayrak koruma altına alınarak göndere çekilmiş ve sadece görevli kişilerin göklere bayrak çekmesine ve indirilmesine izin verilmiştir. Diğer ülkeler gibi Finlandiya hükümeti de yıpranan bayrağın yerine yenisini istediği zaman renklerine ve boyutlarında oynama yapılmasını diye bu durumu kanunen resmi gazetede belirtmiştir.

Her ülkenin bayrağını anlamı ve sembolleri olduğu gibi ülkeler temsile den bu bayrakların kendilerine göre bir hikâyeleri ve yaşam şekilleri vardır. Ülkeler kendi dünyalarını anlatabilmek ve diğer ülkelerin kendilerini tanımasın sağlamak için gittikleri bu sembol uygulaması ile kendi ülkelerini her gittikleri ülkede göndere bayrak çektirmek sureti ile ifade ediyorlar ve bayrakların saygınlığı konusunda kanun göre hareket edilmesi gerekiyor. Hiç kimse ulusların bayraklarına saygısızlık yapamaz, yazılı ya da sözlü küfür edemez ibareleri ile her zaman bayrak bütünlüğü korunmaktadır. Finlandiya Bayrağı Açıklaması ile diğer ülkeler gibi kendini ifade edebilmek adına özel semboller ile süslenmiş ve dünya bayrakları ile bir arada göklerde yerini almıştır.

Filistin Bayrağı

Fransa Bayrağı