Moğolistan

Moğolistan Bayrağı Açıklaması

 

12 Şubat 1992 yılında resmi anlamda yürürlüğe giren bayrak göndere çekilmiş bir ulusal bayraktır. Bayrak hala günümüzde kullanılmakta ve bu güne gelene kadar birçok değişik şekilleri alan bayrak hala gönderde bu şekli ile dalgalanmaktadır. Bayrak üç ana renkten meydana gelmiş ve dikey olarak hazırlanmış bir bayraktır. Bayrağın göndere çekildiği tarafta yer alan kımızı renk ve ortada yer alan mavi rengi yine kırmızı renk takip etmişti. Gönder tarafında yer alan ve devletin simgesi halinde olan ve ulusun Soyomba dedikleri ulusal amblem bayrak da yer almıştır. Moğolistan Bayrağı Anlamı ise kırmızı Moğolistan sosyalist inançlarına temsile der ve aynı zamanda ilerlemeyi ve özgürlüğü simgelemektedir.

Moğolistan Bayrağı Resmi mavi renk gökyüzünü ifade ederken Moğol halkının ne kadar özgülüklerine düşkün ulus olduğun vurgulamak için kullanılmıştır. Yine göndere çekilen tarafta ulusun sembolü olan ve kırmızı bayrak üzerinde bulanan sembol ateş, güneş, su, ay, toprak ve yin-yang sembolleri yer almaktadır. Sembolün en üstünde yanan ateş refahı ve bolluğu temsil etmekte, üç alevin alnımı ise bugün, yarın ve dün anlamına gelmektedir. Güneş ve Ay tüm evreni temsil ederken uçları yere bakan oklar ise ülkelerin korumak Moğollar için en kadar önemli olduğun göstermektedir. Yatak çizgiler dürüstlük ve çalışkanlığı temsil etmektedir, yin- yang ise dünyanın zıt kutuplarını göstermekte ve elementleri temsil etmektedir.

Bayrak 1992 yılında kabul görmüş ve hala kullanılan Moğolistan Bayrağı Açıklaması tek bayrak olarak resmiyet kazarak bayrak kanunu ile koruma altına alınmıştır. 1911 yılında kırmızı zemin üzerine sadece Soyombo amblemi kullanılan ve 1921 yılına kadar aynı bayrak gökleri süsleyen Moğol Komünist Devrimcileri kırmızı renk üzerine bayrağın göndere bakan kısmına yarım hilal ve ortamına güneşi temsil eden sarı renkli amblemli bayrağı göndere çekmişler. 1924-1940 yılları arasında ise bayrak yine kırmızı zemin olarak kalmış ama bu sefer Soyomba amblemi mavi renk üzerine bayrağın tam ortasına işlenmiştir. Bayrak kanundan sonra Moğol bayrağı bir daha değişmeden bugünkü hali ile kullanılmaktadır.

Mısır Bayrağı

Moldova Bayrağı