Moldava

Moldava Bayrağı Açıklaması

 

Moldava 1848 yılında Sovyetler birliği yönetimi altıda iken kullandığı bayrağı yerine 12 Mayıs 1990 tarihinde Sovyetler Birliği Devletinden özgürlüğünü aldıkta sonra göndere şu anda kullandıkları bayrağı çekti ve resmi bayrak kanunu ile bayrak resmi olarak ulusun bayrağı olarak gönderde dalgalanmaya başladı. Bayrak üç dikey şeritten meydana gelmekte ve üç ana renk kullanılmıştır. Bu renkler sırası ile göndere çekiler tarafında koyu mavi renk yer alırken ortada sarı renk hâkim kılınmış ve dalgalanan kısımda ise kırmızı renk yerini almış ve daha sonradan bayrağın ortasında bulanan sarı rengin tam üstüne devlet arması işlenmiştir. Moldava Bayrağı Anlamı ise mavi renk özgürlüğü ve çalışkanlığı simgelerken sarı ise ülkenin yer altı zenginliklerin temsilen bayrağa yerleştirilmiştir.

Moldava Bayrağı Resmi bayrağın dalgalanan kısmında yer alan kırmızı renk ise özgürlüklerini geri alırken dökülen kanları temsil etmektedir. Bayrağın ortasında yer alan armada ise kartalın göğsüne yerleştirilmiş ve kırmızı ve mavi ile ikiye ayrılmış iki rengin ortasında boğa başı figürü yerleştirilmiş ve boğanın iki boynuzu arasından görüne kırmızı rengin üzerine işlenen sekiz köşe yıldız altın sarısı işlenmiştir. Kartalın gagasında taşıdığı hac dini inançlarını Simgelerken kartalın pençesinde ise sol pençesinde zeytin dalı, sağ ayağında Moldavan’ın efsanevi kahramanı ve cesur kişisi Walachia’nın asasını tutmaktadır. Boğanın sol tarafında çiçek şekli sembol edilirken sağ tarafında ise ayı sembol olarak armaya yerleştirmişlerdir.

Moldava Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti rejiminde iken kullandığı bayrak ise iki renk den oluşmuş ve üst tarafta kırmızı renk hâkim olmuş,  ortaya yeşil renk gelmiş ve yine alt kısma kırmızı renk gelmiş ve yatak olarak renkler bayrağa yerleştirilmiştir. Moldava Bayrağı Açıklaması Bayrağın göndere gelen tarafında ise Sovyetlerin amblemi olan orak ve çekiç ve yıldız bayrağı süslemiş ve bayrak 1940 yılından 1990 yılına kadar ülkenin bayrağı olarak kabul görmüştür. 1990 yılından sonra ise şu anda kullanılan bayrak kendi dünya ülkeleri arasında yerini almış ve çıkan bayrak yasası ile koruma altına alınmıştır. Eskiye bayrakların yerine yenisi yapılırken bayrak rengi ve boyutlarında oynama yapılamaz.

Moğolistan Bayrağı

Monako Bayrağı